دسته بندی ها
  پیش دبستانی غیر دولتی

  الف و ب

  آدرس:پشت خانه گستر،طبقه اول دانشگاه آزاد

  شماره تماس:07644443939

  پیش دبستانی دولتی اندیشه

  شهرک صدف،فاز 1،خیابان کرمان

  شماره تماس:07644464172

  پیش دبستانی دولتی پروین اعتصامی

  آدرس:سفین،روبه روی مسجد نور اهل تسنن

  شماره تماس:07644430530

  پیش دبستانی دولتی شهید فکوری

  آدرس:پایگاه هوایی

  شماره تماس:07644469021

  پیش دبستانی دولتی فرهنگ

  آدرس:شهرک صدف،فاز 2،میدان گلستان

  شماره تماس:07644442927

  پیش دبستانی دولتی کوثر

  آدرس:سفین،فازf،پشت بازار پارس خلیج

  شماره تماس:07644433540

  پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی دخترانه ادب

  آدرس:سفین،فاز A،آویشن شرقی،پلاک 407

  شماره تماس:07644434582

  پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی دخترانه الغدیر

  آدرس:شهرک صدف،فاز 2،جنب سینما لبخند

  شماره تماس:07644454770-07644454745

  پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی دخترانه فرشتگان

  آدرس:بلوار اندیشه،انتهای خیابان میثم تمار

  شماره تماس:07644420840

  پیش دبستانی و دبستان دولتی پسرانه ابن سینا

  آدرس:سفین،رو به روی شهرک پرواز

  شماره تماس:07644430661

  پیش دبستانی و دبستان دولتی پسرانه البرز

  آدرس:شهرک صدف،فاز4،خیابان کرمان،خیابان دکتر حسابی

  شماره تماس:07644445636

  پیش دبستانی و دبستان دولتی پسرانه جمهوری اسلامی

  آدرس:پایگاه هوایی

  شماره تماس:07644469025

  پیش دبستانی و دبستان دولتی پسرانه مولوی

  آدرس:سفین،فاز A،پشت هتل فانوس

  شماره تماس:07644433705

  دبیرستان دولتی پسرانه امام خمینی

  آدرس:سفین،فاز A،پشت بازار پارس خلیج،خیابان کنار

  شماره تماس:07644431963

  دبیرستان دولتی پسرانه توحید

  آدرس:سفین،رو به روی پایگاه سپاه

  شماره تماس:07644431616

  دبیرستان نمونه دولتی پسرانه خاتم

  آدرس:شهرک صدف،فاز 3،خیابان آذربایجان(مدرسه شهر آفتاب)

  شماره تماس:07644458750

  دبیرستان دولتی دخترانه 22 بهمن

  آدرس:پایگاه هوایی کیش

  شماره تماس:07644469021

  دبیرستان دولتی دخترانه الزهرا

  آدرس:شهرک صدف،فاز 4،خیابان کرمان،خیابان دکتر حسابی

  شماره تماس:07644454715

  دبیرستان نمونه دولتی بعثت

  آدرس:شهرک صدف،فاز 1،خیابان کرمان

  شماره تماس:07644464171

  دبیرستان نمونه دولتی فاطمیه

  آدرس:شهرک صدف،فاز 1،خیابان خراسان،خیابان شریعتی

  شماره تماس:07644464130

  دبیرستان دخترانه هاجر

  آدرس:سفین،رو به روی مسجد نور اهل تسنن

  شماره تماس:07644430424

  دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر(متوسط اول)

  آدرس:سفین،خیابان خانشیر

  شماره تماس:07644430341-07644431120

   

   

  دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر(متوسط دوم)

  آدرس:سفین،خیابان خانشیر

  شماره تماس:07644431140

  دبیرستان غیر دولتی دخترانه الغدیر

  آدرس:شهرک صدف،فاز 4،رو به روی مرکز خرید صدف

  شماره تماس:0764441638

  هنرستان دولتی پسرانه مبین خلیج فارس

  آدرس:شهرک صدف،فاز5،بلوار تهران،هراز 3،پلاک 6

  شماره تماس:07644462124