دسته بندی ها
  دانشگاه آزاد کیش واحد بین الملل

  آدرس:شهرک صدف،خیابان خراسان،نبش شریعتی

  شماره تماس:07644464230

  دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل کیش

  آدرس:خیابان سنایی،کوچه جنب بازار مریم

  شماره تماس:07644455237

  دانشگاه تهران پردیس بین الملل کیش

  آدرس:بلوار میرمهنا،ابتدای خیابان نیایش،مجتمع پردیس بین الملل

  شماره تماس:07644430055

  دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل

  آدرس:میدان امیر کبیر

  شماره تماس:07644422299

  دانشگاه علمی کاربردی

  آدرس:خیابان سنایی،رو به روی دادگستری

  شماره تماس:07644421712