آگهی های مشابه

تور سوارکاری

توضیحات :

باشگاه اسب سواری کیش ،دارای پیست کرس سوارکاری بوده 

در کنار مجموعه المپیک کیش واقع است.

آدرس: جاده دنیا ، ساحل بین کلبه هور و کشتی یونانی