آگهی های مشابه

اسنورکلینگ در کیش

توضیحات :

اسنورکلینگ یک تفریح بسیار جذاب برای آب های کم عمق است. در این تفریح وسایل مورد نیاز، ماسک دارای عینک محدب و لوله تنفسی است که همگی در کلوپ در اختیاز شما قرار می گیرد.تفریح اسنورکلینگ به مهارت خاصی نیاز ندارد چون در آبهای کم عمق انجام می شود. کافیست ماسک را روی صورت خود فیکس کنید و بخش مخصوص تنفسی را در دهان خود قرار دهید.پس از اتصال تجهیزات، کافیست روی آب دراز بکشید و از تماشای دنیای زیر آب لذت ببرید!

خدمات اسنورکلینک در کیش:

امکان استفاده از تجهیزات برای 1 ساعت/آموزش/در اختیاز دادن ماسک مجهز به عینک محدب و لوله تنفسی

اسنورکلینگ در عمق 1 تا 3 متر انجام می شود. تنوع جانوری در این عمق فوق العاده است! انواع صدف و حلزون های زنده، خرچنگ، ماهی های کوچک و بزرگ، عروس دریایی و … در این عمق با تنوع بسیار زیاد قابل مشاهده هستند. کافیست دست خود را دراز کنید و این موجودات را لمس کنید.