آگهی های مشابه

کایاک پارویی در کیش

توضیحات :

کایاک پارویی در کیش یک قایق یک یا دو نفره حرکت روی آب است که خصوصا در آبهای مرجانی بسیار مورد توجه قرار می گیرد.

خدمات بلیط کایاک کیش:

استفاده 1 ساعته از قایق کایاک 1 یا دو نفره/پارو به تعداد نفرات/بیمه/امکان استفاده از غرفه عکاسی (با پرداخت هزینه)