آگهی های مشابه

گشت دور جزیره بوم گردی

توضیحات :

بازدید از تمام اماکن زیر:

بازدید از مجموعه باغ گل های کاغذی و درخت سبز (ورودی رایگان)/بازدید از بندرگاه تاریخی حریره (ورودی رایگان)/عبور از جاده ساحلی کرانه (رایگان)

بازدید از خانه بومیان کیش (شامل هزینه ورودی در صورت تمایل به بازدید)/بازدید از شهر زیرزمینی کاریز (شامل هزینه ورودی در صورت تمایل به بازدید)

بازدید از تک بادگیر (شامل هزینه ورودی در صورت تمایل به بازدید)/عبور از ساحل هتل ترنج (رایگان)/توقف در ساحل کلبه هور (ورودی رایگان)

بازدید از پارک ساحلی کشتی یونانی و تماشای غروب زیبای خورشید (ورودی رایگان)/تور بازدید و خرید از بازار بزرگ پدیده کیش (ورودی رایگان)

تور بازدید و خرید از بازار چینی ها (ورودی رایگان)/تور بازدید و خرید از بازار مروارید (ورودی رایگان)

زمان تفریح: از ساعت  15:00 الی 19:00