آگهی های مشابه

گشت با کشتی تاب تورز

توضیحات :

خدمات گشت دریایی کشتی تاپ تورز کیش:

کشتی تاپ تورز یک کشتی تفریحی کاتاماران لوکس و دوست داشتنی است. گشت دریایی 2 ساعته با کشتی تفریحی تاپ تورز و استفاده از موزیک گروه حرفه ای، لحظات شادی را برای مسافران ایجاد می کند.

در گشت دریایی توسط کشتی تاپ تورز کیش پذیرایی شام هم رایگان انجام می شود. گشت دریایی با کشتی تاپ تورز از تفریحات دریایی کیش است.

گروه موزیک در کشتی تاپتورز کیش با هنرمندی هنرمندان سرشناس لحظات شاد و خوشی را برای مهمانان خلق می کنند.

گشت 3 ساعته در خلیج فارس/پذیرایی رایگان شامل فیله سوخاری و پاستا/اجرای موزیک شاد