آگهی های مشابه

کشتی تفریحی نوید دریا

توضیحات :

گشت کشتی نوید کیش تقریبا ۲ ساعت بر روی آب با موزیک زنده و جنگ شادی

آدرس: بندر گاه

شماره تماس: 09347688958

خرید بلیط از کلیه دفاتر گردشگری