آگهی های مشابه

سی باب کیش

توضیحات :

سی باب کیش یکی از تفریحات جدید جزیره است. سی باب در کیش یک وسیله شبیه جت اسکی است با این تفاوت که روی وسیله می خوابید و امکان انجام مانورهایی مثل حرکت زیر سطح آب را هم خواهید داشت.

خدمات سی باب در کیش:

15 الی 20 دقیقه زمان تفریح/امکان استفاده از خدمات عکاسی و فیلمبرداری/بیمه